WhatsApp Buurtpreventie Alarm groep

Tijdens de voorlichtingsavond voor de WhatsApp Buurtpreventie Alarm groepen voor de wijk ’t Harde Ven is de volgende presentatie gegeven:

PresentatieBAG 171106

Nieuwe informatie is aan te vragen via

https://wabp.nl